Sekcja Piłi Siatkowej dziewcząt | Talarczyk Danuta | Hala PCKZiU w Pucku

Terminy prowadzenia zajęć:
poniedziałek: 15:00-16:30
liczba uczestników: 12

Lista Wydarzeń

Brak wydarzeń