Sekcja Piłki Sitakowej | Oberzig Wiesław | Obiekty przy ZSP w Kłaninie

Terminy prowadzenia zajęć:
poniedziałek: 19:00-20:30
liczba uczestników: 12

Lista Wydarzeń

Brak wydarzeń