Sekcja Piłki Sitakowej | Oberzig Wiesław | Obiekty przy ZSP w Kłaninie

Terminy prowadzenia zajęć:
środa: 14:15-15:00
piątek: 14:15-15:00
liczba uczestników: 15

Lista Wydarzeń

Brak wydarzeń