Powiatowy Ośrodek Sportu Młodzieżowego w Pucku
Strona główna
Akty prawne
Organizacja
Majątek ośrodka
Status prawny
Kontakt
Status prawny

Ośrodek jest publiczną placówką pracy pozaszkolnej, zaliczaną do placówek oświatowo-wychowawczych o charakterze pracy ciągłej. Realizującą zadania powiatowe w zakresie kształtowania i rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży. Celem ośrodka jest przygotowanie uczestników zajęć programowych do współżycia społecznego, kształtowanie prawidłowych cech osobowości, ujawnianie i rozwijanie uzdolnień szczególnie w zakresie sportu, rekreacji i turystyki, oraz korygowanie i wyrównywanie wad postawy dzieci.