VII Powiatowe Regaty Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych w klasie „Puck”

VII Powiatowe Regaty Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych w klasie „Puck” odbędą się na akwenie Zatoki Puckiej w dniu 14  czerwca 2017r. (czwartek)
o godz. 9:
30. Odprawa z Sędzią Głównym, losowanie łódek oraz omówienie instrukcji żeglugi odbędzie się w Porcie Jachtowym w Pucku o godz. 9:30. W Regatach startują załogi z jednej szkoły, składające się z trzech zawodników + opiekun, młodzież urodzona w latach 2002-2004. W każdej załodze obowiązkowo płynie opiekun z danej szkoły posiadający odpowiednie uprawnienia żeglarskie – jako załogant.