VIII Powiatowe Regaty Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych w klasie „Puck”

VIII Powiatowe Regaty Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych w klasie „Puck” odbędą się na akwenie Zatoki Puckiej w dniu 12 czerwca 2019r. (środa)
o godz. 9:
30. Odprawa z Sędzią Głównym oraz omówienie instrukcji żeglugi odbędzie się w Porcie Jachtowym w Pucku o godz. 9:30.W Regatach startują załogi z jednej szkoły, składające się z trzech zawodników + opiekun, młodzież urodzona w latach 2003-2005. W każdej załodze obowiązkowo płynie opiekun z danej szkoły posiadający odpowiednie uprawnienia żeglarskie – jako załogant.