Wydarzenia Sekcji Dębogórskie Kwiatki

5 listopada 2016 roku „Dębogórskie Kwiatki” wystąpiły podczas XV Kaszubskiego Dyktanda, które odbyło się w tym roku na terenie Gimnazjum w Kosakowie. Dziewczynki: Paulina Gruszczyńska, Oliwia Kreft, Marta Lipkowska i Agata Szefka zaśpiewały piosenki w języku polskim i kaszubskim. Tancerze z klasy II zatańczyli  tańce kaszubskie, a Agata Szefka z klasy VI taniec nowoczesny.