XVII Zjazd Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Gdańsku.

W sobotę 16 października w Urzędzie Marszałkowskim odbył się XVII Zjazd Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego, na którym podsumowano kadencję Zarządu oraz wybrano nowe władze na kolejne 4 lata.

Przy tej okazji uhonorowano pamiątkowymi medalami osoby zaangażowane w rozwój sportu szkonego w województwie pomorskim. Wsród wyróżnionych znaleźli się również przedstawiciele Powiatowego Ośrodka Sportu Młodzieżowego w Pucku. Marek Heyducki i Dariusz Marzejon otrzymali „Medal za zasługi w rozwoju sportu szkolnego”, a Marek Błażejewski i Adam Centkowski medal „Przyjaciel Sportu Szkolnego”