Oferta sportowa

Nowoczesne i bogato wyposażone obiekty, zajęcia z wykwalifikowanymi trenerkami.

Koła / sekcje

Zajęcia pozaszkolne prowadzone dla dzieci i młodzieży na terenie Powiatu Puckiego.

Wydarzenia

Relacje z imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych na terenie Powiatu Puckiego.

Zapowiedzi

Zapowiedzi imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych na terenie Powiatu Puckiego.

Powiatowy Ośrodek Sportu Młodzieżowego w Pucku

         Ośrodek  jest  publiczną  placówką  pracy  pozaszkolnej,  zaliczaną  do placówek oświatowo-wychowawczych o charakterze pracy ciągłej. realizującą zadania powiatowe w zakresie kształtowania i rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży. Celem ośrodka jest przygotowanie uczestników zajęć programowych do współżycia społecznego, kształtowanie prawidłowych cech osobowości, ujawnianie i rozwijanie uzdolnień szczególnie w zakresie sportu, rekreacji i turystyki, oraz korygowanie i wyrównywanie wad postawy dzieci.