Ośrodek jest publiczną placówką pracy pozaszkolnej, realizującą zadania powiatowe w zakresie kształtowania i rozwijania zainteresowań
dzieci i młodzieży w szczególności:

Cele działań ośrodka są następujące:

DYREKTOR
mgr Marek Heyducki