PRZETWARZAMY TWOJE DANE ZGODNIE Z RODO

Co oznacza skrót RODO

Odnosi się on do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). My także będziemy się nim posługiwać w dalszej części tej informacji.

Data wdrożenia zasad przetwarzania danych w świetle wytycznych RODO

25 maja 2018 r.

Cel wprowadzenia RODO

Podstawowym celem RODO jest ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Zmiana przepisów sprawi, że przepisy w zakresie ochrony danych osobowych na terenie UE będą jednolite.

Kto jest administratorem Twoich Danych Osobowych

Powiatowy Ośrodek Sportu Młodzieżowego w Pucku,
ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego 18

Telefon: 58 673 44 64
Fax: 58 673 44 64

Kim jest inspektor danych w POSM w Pucku i jak się z nim kontaktować

Jest to osoba, z którą możesz się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych.

Z inspektorem możesz skontaktować się mailowo: iod@posm.info.pl lub listownie na adres:

Powiatowy Ośrodek Sportu Młodzieżowego w Pucku
ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego 18
84-100 Puck

W jakim celu przetwarzamy twoje dane osobowe

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby dopełnić obowiązków, które wynikają z przepisów prawa. Cele te wynikają z m.in.:

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych