Sekcja LA | Kownatke Rafał | Obiekty MOKSiR w Pucku

Terminy prowadzenia zajęć:
poniedziałek: 15:30-17:00
piątek: 15:30-17:00
liczba uczestników: 12

Lista Wydarzeń

Brak wydarzeń