Certyfikaty Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej dla Powiatowego Ośrodka Sportu Młodzieżowego w Pucku.

Pomorski Program Edukacji Morskiej (PPEM) stanowi propozycję działań skierowanych do pomorskich szkół oraz placówek oświatowych wszystkich etapów kształcenia. Program integruje wiedzę z wielu przedmiotów, proponując całościowe postrzeganie problematyki morsko-żeglarskiej w procesie edukacyjnym. Do programu od początku jego istnienia przystąpiło około 160 palcówek oświatowych z 16 powiatów Województwa Pomorskiego. W okresie trwania programu Certyfikaty uzyskało 16 szkół i placówek oświatowych, w tym Powiatowy Ośrodek Sportu Młodzieżowego w Pucku.

7 i 8 października w Cedrach Wielkich odbyła się dwudniowa konferencja współorganizowana przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku pn. Dobre praktyki w kształtowaniu kompetencji kluczowych poprzez edukację morską w ramach projektu Pomorskie Żagle Wiedzy – wsparcie regionalne, w której wzięli udział nauczyciele, dyrektorzy szkół, przedstawiciele władz Województwa Pomorskiego zainteresowani wdrażaniem w szkołach i placówkach oświatowych edukacji morsko-żeglarskiej oraz realizujący projekty w ramach Pomorskich Żagli Wiedzy.

Poza główną częścią konferencji uczestnicy wzięli też udział w warsztatach tematycznych oraz praktycznych zajęciach na wodzie, które zorganizowane zostały w Marinie Błotnik.

Podczas spotkania wręczono certyfikaty instytucjom, której najbardziej wyróżniają się w realizacji Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej w tym: Powiatowemu Ośrodkowi Sportu Młodzieżowego w Pucku, który zainicjował przystąpienie do programu.

Certyfikaty wręczone na Konferencji są zwieńczeniem dwuletniego okresu uczestnictwa w Programie, poprzedzonego regularnymi, cyklicznymi szkoleniami żeglarskimi i potwierdzają zaangażowanie placówek w całościowe postrzeganie problematyki morsko-żeglarskiej w procesie edukacyjnym,  przyczyniające się do wszechstronnego rozwoju uczniów i wzmacniania ich regionalnej przynależności.

Poza tym, sekcja żeglarska POSM w Pucku wyposaża jej uczestników nie tylko w podstawowe umiejętności i kwalifikacje żeglarskie ale przyczynia się również do inicjowania przyszłej kadry zawodowych  żeglarzy i instruktorów.