Relacja z rejsu laureatów konkursu – członków sekcji żeglarskiej klasy Puck

Sukces 2-osobowego zespołu : Adrian Brzeski, Tomasz Tempski w Konkursu „Po Morskie Żagle Wiedzy” zorganizowanym w ramach projektu „Pomorskie Żagle Wiedzy – wsparcie regionalne”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3. Edukacja, Działanie 3.2. Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej.

Wymienieni członkowie sekcji jako laureaci konkursu wzięli udział w 10 dniowym rejsie dalekomorskim po Morzu Śródziemnym na żaglowcu szkoleniowym Pogoria w kwietniu 2023 r. będącym nagrodą dla zwycięzców konkursu.

Poniżej link do autorskiej relacji z rejsu przygotowanej przez naszych laureatów: